کد خبر : ۷۲۳۲۰۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

منظور از آب شیرین کن صنعتی، فقط تصفیه کردن آب در مصارف صنعتی نمی باشد، بلکه دستگاه تصفیه آب در مقیاس بزرگتر از خانگی را دستگاه تصفیه آب صنعتی می نامند. همچنین به دستگاه های تصفیه آب در مقیاس متوسط و کم حجم تر را دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی گفته میشود.
عمدتا به دستگاه های تصفیه آب با ظرفیت بالاتر از 3 متر مکعب در روز تا ظرفیت تولید آب تصفیه شده تا 6 مترمکعب را نیمه صنعتی و دستگاه تصفیه آب با ظرفیت 6 تا 3000 مترمکعب در روز را آب شیرین کن صنعتی می نامند.

ثبت نظرات
captcha