هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط

اعضاي هيات مديره انجمن علمي بهداشت محيط ايران، مرکب از 7 نفر است که 2 نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. از 7 نفر عضو هيات مديره انجمن حداکثر 2 نفر از بين دارندگان مدرک کارشناسي عضو پيوسته به عضويت هيات مديره پذيرفته خواهند شد و 5 نفر باقيمانده بايد از دارندگان مدرک کارشناسي ارشد و يا بالاتر عضو پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.

اعضاي مذکور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 2 سال يکبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است عضويت در هيات مديره افتخاري است.

آخرين انتخابات هيات مديره انجمن علمي بهداشت محيط ايران، آذر ماه 1394 در هیجدهمین همایش ملی بهداشت محیط (شیراز) برگزار گرديد و اعضاي زير به مدت 2 سال به عنوان هيات مديره انجمن علمي بهداشت محيط ايران انتخاب گرديدند:

 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

 

عضو هیئت مدیره و  رئیس انجمن

دکتر علیرضا مصداقی نیا

عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن

دکتر سیمین ناصری

عضو هیئت مدیره

دکتر کاظم ندافی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

دکتر محمد علی ززولی

عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن

دکتر سید محمد حسینی

عضو هیئت مدیره

مهندس احسان احمدی

عضو هیئت مدیره

 

مهندس محسن انصاری

عضو علی البدل

دکترصادق حسنوند

عضو علی البدل

دکتر محمود علی محمدی

بازرس اصلی

دکتر زهرا عطافر

بازرس علی البدل

مهندس مریم هاشم خانی

کد صفحه : ۵
زمان انتشار :