عکس
آزمون مرحله فوق العاده(2) تعیین صلاحیت فنی ممیزان
آزمون مرحله فوق العاده (2) تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله فوق العاده(2) تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله فوق العاده(2)تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 6حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اهواز، ایران، تبریز، کرمان و مشهد در تاریخ 98.7.25 برگزار شد.
آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان
آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 8 حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی ایلام، ایران، سمنان، زاهدان، کرمانشاه، گیلان، نیشابور و یزد در تاریخ 98.8.23 برگزار شد.
اولین دوره بازآموزی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات برگزار شد
گزارش تصویری اولین دوره بازآموزی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

اولین دوره بازآموزی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات برگزار شد

گزارش تصویری انتخابات دور دهم انجمن
گزارش تصویری انتخابات دور دهم انجمن

گزارش تصویری انتخابات دور دهم انجمن

نشست آلودگی هوا و اولویت‌های پژوهشی مرتبط با آن...
نشست علمی-تخصصی آلودگی هوا و اولویت‌های پژوهشی مرتبط با آن برگزار شد

نشست آلودگی هوا و اولویت‌های پژوهشی مرتبط با آن...